Dostępne moduły

Wdrażanie modułów:

  • aktualności
  • galeria zdjęć (podgalerie)
  • newsletter(litle,massmail)
  • oferta/portfolio/produkty
  • multimedia (mp3, flv)
  • system zamówień
  • formularz kontaktowy
  • współpraca z facebook